HACILAR BELEDİYE MECLİSİ EKİM AYI TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

    Hacılar Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 20. maddesine istinaden Ekim ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

    Hacılar Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen ve 4 maddenin görüşülerek karara bağlandığı Ekim ayı meclis toplantısına, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan başkanlık etti.

    Hacılar Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısının birinci gündem maddesinde, 2021 Mali yılı bütçesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine, ikinci gündem maddesinde mülkiyeti Hacılar Belediyesine ait 3964 ada 38 nolu parsel ve 4382 ada 2 nolu parsellerin tahsis ve trampa konusunun Encümen’de görüşülmesine ve Belediye Başkanına yetki verilmesine, üçüncü maddede Yediağaç Mahallesi 3573 ada 2 nolu parselin satış ve trampası için Encümen’e yetki verilmesine, son maddede ise Aşağı Mahalle 4368 ada 43 nolu parsel ve 4385 ada 7 nolu parsellerin hibe talebinin kabul edilmesi ve yetkinin Encümen’e verilmesine oybirliği ile karar verildi.

    Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Meclis toplantısının sonunda alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.