Vizyonumuz ve Misyonumuz

Vizyonumuz,
Millî ve manevi değerleri koruyarak, 
tüm yerel yönetimlere model olacak bir belediyecilik anlayışı ortaya koymaktır.Misyonumuz,
Yerel hizmetlerin zamanında, hızlı, ekonomik ve adil bir şekilde sunulduğu,
Çevreye duyarlı ve mimari estetiğe önem veren, toplumsal çıkarları gözeten plan ve projelerin yapılıp uygulandığı,
Doğal, tarihi ve kültürel mirasın korunduğu, 
Her türlü afete hazırlıklı, fiziki ve sosyal altyapının,
Yeterli yeşil alanların, spor alanlarının ve sosyal donatıların sağlandığı,
Yoksulların ve dezavantajlı toplumsal kesimlerin gözetildiği, 
Hizmette eşitlik ile vatandaşı bilgilendirmenin amaç edinildiği, yaşanabilir, çağdaş, kent ortamının temin edilmesidir.