Eğitim ve Kültür

EĞİTİM VE KÜLTÜR DURUMU

İlçe merkezinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 1 Anadolu Lisesi, 1 İmam Hatip Lisesi, 1 Çok Programlı Anadolu Lise, 5 İlkokul, 3 ortaokul 2 İmam Hatip ortaokulu  1 adet müstakil Anaokulu, 1 adet Halk Kütüphanesi ve 1 adet özel erkek yurdu bulunmaktadır. Merkeze bağlı köylerde 1 İlkokul ve 1 Ortaokul bulunmaktadır.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İl Makamının 10.10.1991 tarih ve 18113 sayılı onayları ile İlçe Teşkilatı kurulmaya başlanmıştır.

Müdürlüğümüzde 1 müdür, 2 şube müdürü, 1 şef, 1 Teknisyen, 1 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, 3 memur, 1 şoför, 1 hizmetli olmak üzere 11 personel mevcuttur.Müdürlüğe ait, bir adet 2008 model hizmet aracı, 11 adet bilgisayar ve 1 adet fotokopi makinesi mevcuttur.

Kuruma ait lojman bulunmamaktadır. Ancak Hacılar Yardımlaşma Derneği’ne ait lojmanında okul idarecileri ve öğretmenlerimiz ikamet etmektedir.

Eğitim Öğretim Durumu

1. Öğrenci Durumu:

İlçemizde 2858 öğrenci eğitim-öğretime devam etmektedir.

2. Öğretmen Durumu:

İlçemizde 231 öğretmen normu bulunmaktadır. Halen görev yapmakta olan 210 kadrolu ile 30 ücretli ve Halk Eğitim merkezinde 5 usta öğretici tarafından eğitim-öğretim yürütülmektedir.

3. Okul Durumu:

İlçemizde 15 örgün eğitim öğretim kurumu, 1 tane yaygın eğitim kurumu (Halk Eğitim Merkezi) bulunmaktadır. 16 okuldan 3 tanesi lise (İmam Hatip Lisesi, Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Lise) 2 tanesi İmam Hatip Ortaokulu 2 tanesi ilkokul/ortaokul 2 tanesi ortaokul 4 tanesi ilkokulu ve 1 tanesi Anaokuludur.

İlkokul/ortaokullardan 1 tanesi köyde bulunmaktadır. (Karpuzsekisi Mustafa Tatar İlkokulu/Ortaokulu).

Birleştirilmiş sınıf eğitimi yapılan okul bulunmamaktadır. 16 okulda toplam 160 derslik bulunmaktadır. İlkokul ve ortaokullar bünyesinde 8 şubede Ana Sınıfı mevcuttur. Okullarımızın tamamı kaloriferlidir.

İlçemizde bulunan okul/kurumlar ilçemiz hayırseverlerince inşa edilmiştir. Sadece Hacılar Ali İhsan Kalmaz Ç.P.L devlet tarafından yaptırılmıştır.

4. Okullaşma Oranları:

İlçemizde zorunlu öğrenim çağındaki çağ nüfusunun tamamı okullaşmıştır. Okullaşma oranı Okul Öncesinde % 96, İlköğretimde % 100, Orta Öğretimde % 85’dir.

5. Öğrenci Dağılımı:

İlçemizde derslik başına düşen öğrenci sayıları: ilkokul-Ortaokul 17, ortaöğretimde 24’dir.