Tarihi ve Coğrafi Bilgiler

Ağcalı cemaatine bağlı Hacılar Oymağı, Türkistan’dan Anadolu istikametine doğru yapılan göçler sonucunda Çukurova ve havalisini vatan tutmuştur. İlk zamanlar Toros Dağlarını yaylak olarak kullanan Hacılar oymağı XV. Yüzyılın ortalarına değin yapılan güçler sonucunda Anadolu’da nüfus kesafetinin artmasından dolayı hem Anadolu’daki ticaret yolunun kuzey-güney istikametinde uzanmasından dolayı hem de doğal yolların bu istikamette olmasından ötürü Erciyes dağı ve civarım yaylak hayatı için mekân tutmuşlardır. XVI. yüzyıla gelindiğinde Adana ve havalisinde meskûn olan Hacılar oymağına mensup iki büyük aile arasında kız meselesinden dolayı kavga çıkmış ve neticede hayatını kaybedenler olmuştur. Bugün itibarıyla Sakar Eşmecik bağları dâhilinde bulunan dört kuyular mevkiine yerleşmişlerdir.

Sesli Dağı, Dört Kuyular ve Köşe Beğendik civarına yerleşen Hacılar halkı, burada bir köy husule getirmişlerdir. Bu meyanda, ilk başta yaylak hayata uygunluğu dolayısıyla mekân tutan bu beldelerde, Türkistan’daki gibi su kuyuları yapılmasa da su ihtiyacını karşılamada yetersiz kalmıştır. Netice hem doğu yönünden gelen Avşar atlılarının baskısından hem de su sıkıntısının hat safhaya ulaşmasından dolayı bu günkü Hacılar’ın bulunduğu yere yani eski yerleşim yeri olan dört kuyuların yaklaşık olarak 8-10 km daha doğusuna taşınmışlardır. Türkiye Cumhuriyeti döneminde gelişmesine devam eden Hacılar köyü, gelişmesi mukabil 1930 yılında Belediye 1931 yılında da Nahiye olmuştur. İlçede ilk belediye teşkilatı 1930 yılında Hacılar Belediyesi olarak kurulmuş olup, 1931 yılında nahiye olan Hacılar önceleri Kayseri iline bağlıyken 16.05.1990 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 3647 sayılı kanunla ilçe olmuştur. 01.01.2005 tarihi itibarıyla da Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil olarak Kayserinin 5 Merkez ilçesinden biri olmuştur.

Kayseri İline uzaklığı yaklaşık olarak 10 km olan ilçenin rakımı 1350 m. olup, ilçe halkının. Oğuz Türklerinin Kayı Boyuna mensup olduğu, Hacılar halkının bölgeye ilk yerleşiminin 13. yüzyıla Selçuklulara kadar uzandığı tahmin edilmektedir. Hacılar Belediyesi 1930 yılında kurulmuş olup 1931 yılında nahiye merkezi olmuştur, idari bakımdan önceleri Kayseri Merkez İlçeye, daha sonra ise Melikgazi ilçesine bağlı olan Hacılar, 18.05.1990 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 3647 sayılı kanunla ilçe olarak 09.09.1991' de resmen faaliyete geçmiştir.

İlçe Kayseri İlinin güneyinde, Erciyes Dağı eteklerinde kurulmuştur. Erciyes dağının önemli bir bölümü ilçe sınırları içerisinde bulunmaktadır, ilçenin kuzey ve doğusunda Melikgazi İlçesi, güneyinde Develi İlçesi, batısında İncesu İlçesi bulunmaktadır, ilçe sınırları içerisinde Erciyes Dağı dâhil olmak üzere irili ufaklı 15 civarında dağ bulunmaktadır. İlçe arazisi, küçük ekim alanları ve bahçeleri dışında genellikle volkanik kaya ve tepelerden oluşmaktadır. Arazi, yapı itibariyle güneyden kuzeye, batıdan doğuya doğru eğimlidir. Ancak doğa güzelliği, mesire yerleri, bağ ve bahçeleri ile gezilip görülmeye değer bir ilçedir.