Ekonomi ve Sanayi

Halk önceleri bağcılık, tarla ziraati, hayvancılık ve el sanatları ile meşgul iken, günümüzde sanayii ve ticaret ön plana çıkmıştır.Bu gün İlçemizde gözlenen, tarla bitkileri ve meyvecilik alanındaki faaliyetlerin ekonomik önemi bulunmamaktadır. Karpuzsekisi ve Hürmetçi çiftliği köylerinden her ikisinde de geniş meralar bulunup büyükbaş hayvan yetiştiriciliği bakımından önemli potansiyele sahiptir, İlçemizde 3000 büyükbaş hayvan, 4000 kadar da küçükbaş hayvan mevcudu olup. Dokumacılık 1950’li yıllarda halkın en önde gelen geçim kaynağı idi. Bu gün ise teknolojinin ilerlemesi ile birlikte dokumacılık yerini ticaret ve sanayiye bırakmıştır. Hacılar halkı, ipekli ve yünlü halı dokumacılığı. Mobilya imalatı ve ticarette büyük başarı göstererek il çapında kendisin! kanıtlamış ve söz sahibi olmuştur. Ayrıca ilçe sınırları içerisinde 1974 yılında kurulan HES kablo fabrikası ile başlayan imalat sanayii giderek geliştirilerek bu gün Hes Kablo, Hes Makina, Hes Fibel ve Has Çelik olmak üzere Hacılar sanayinin temelinin oluşmasını sağlamıştır.