Fen İşleri Müdürlüğü

    

Birim:Fen İşleri Müdürü

Müdür: Mustafa PALAZ

Telefon: 0352 442 12 25 / Dahili:134

e-posta mpalaz@hacilar.bel.tr

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ:
         

Fen işleri müdürlüğü yürürlükte olan kanun ve yönetmelik tüzüklerine uygun olarak;

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mahallelerin altyapı, yol, yaya yolu, asfalt, park, açık ve kapalı pazar alanları, sosyal tesis alanları, çocuk oyun alanları, amatör spor tesisleri, muhtar evleri ve aş evleri gibi yapmak veya yaptırmak.
İhale ile yaptırılan işlerin kontrolünü yapmak, tamamlanan işlerin kabulünü yapmak ve ödeme planına göre hak edişini hazırlamak.
Yol yapımı ve bakımı için gerekli olan mıcır ve asfaltı üretmek veya satın almak.
Kış mevsiminde kar ve buzla mücadele çalışmalarını yürütmek. 
Yaya yolu katılım bedeli ve asfalt bozma bedelini hesaplamak ve tahsilatını kontrol etmek.
Belediye sınırları içerisinde insan sağlığını tehdit eden açık kanalların ıslahını yapmak.
Her yıl, bir sonraki yıl için yapılacak olan hizmetlerin plan ve programlarını yapmak veya yaptırmak.
Müdürlüğün ihtiyacı olan mal ve hizmetleri ilgili kanun hükümlerine göre ihale yolu ile almak. 
Stratejik plana uygun olarak bir sonraki yıl için yapılacak olan hizmetlerin plan ve programlarını yapmak.