Yazı İşleri Müdürlüğü


Birim: Yazı İşleri Müdürü

Müdür: Ahmet HÖKELEK

Telefon: 0352 442 12 25 / Dahili:137

e-posta: a.hokelek@hacilar.bel.tr

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ :

Yazı İşleri Müdürlüğüne 657 sayılı yasaya tabi memurlar arasından fakültelerin 4 yıllık işletme, iktisat, Hukuk bölümünden mezun olan personeller arasından atama yapılır.

a-    Müdür,birimini,Başkanlığa karşı temsil eder.
b-    Encümen üyesi olarak encümen toplantılarına katılır. 
c-    Müdürlük yönetiminde tam yetkili olup,müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.
d-    Müdürlük  harcama yetkilisi, ihale yetkilisi, personelin birinci disiplin ve sicil amiridir.
e-    Çalışma programını hazırlar ve uygulatır.
f-    Müdürlük personelinin teknik bakımdan yetişmesini sağlar.
g-    Diğer müdürlüklerle koordinasyonu sağlar.
h-    İşlerin yasa,tüzük ve yönetmeliklere,başkanlığın talimatlarına uygun ve zamanında yapılmasını sağlar. Bunun için gerekli tedbirleri alır veya alınmasını sağlar.